سطح 6

1300 امتیاز


بیوگرافی


در جیب هایت یک مشت امید بریز
از چوب لباس چند رویا بردار
روی گلدان زندگی ات آبی بپاش
و کفش همت بپوش
باقی درست خواهد شد
خورشید هست
امید هست
makman

makman

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

خسروان- میدان حسن حسینی- خیابان حبیب اله- پلاک 58