سطح 16

13000 امتیاز


بیوگرافی


باز بیا همه باورم شو
بازرفیق چشای ترم شو
بازبیاعاشقم شو دوباره
دورباره
بی تومیمیره اینجا به زودی
اونی که کله دنیاش توبودی
mlloollm

mlloollm

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

خسروان- میدان حسن حسینی- خیابان حبیب اله- پلاک 58