سطح 2

50 امتیاز


بیوگرافی


مادخترا ?
همه چیمون خاصه?
خنده هامون?
گریه هامون?
تیپمون?
رفتارمون ?
احساسمون??
دوست داشتنمون ?
ماها مخاطب نبودیم که خاص شدیم
خاص بودیم که مخاطب شدیم ?
به افتخار خودمون??❤❤❤
naaaziiiii

naaaziiiii

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

خسروان- میدان حسن حسینی- خیابان حبیب اله- پلاک 58