سطح 5

800 امتیاز


بیوگرافی


??ورود=مــــــرگــ:]??
:]فـــــآز گــــرفـــتم تـــــخــــمے??

عشــــقـــت مــــثـــہ*-*?
صــــیــگار بــــود بــــعــرامـــ:]?
کــــآمـــ بـــہ کــــآمـــ?
داد بــــہ گـــــآمــــ:]?
:]زمـــــونـــعــ تـــخـــمیـــو مــیـــبــیــنے;]¿؟?
اونــــے کـــہ میــــگــــف مـــمیـــرم:?]بـــآصـــت
دارهــ طـــــو بقــــله یــــــکــــے دیــــہ :/?
جــــونـــ میــــدہ☺
:]تـــــو? روزاعـــــط⌚:]عـــآرومـــہ ?ایــــنجآ یــــکے داغــــــونہ?????


:]بـــــ صــــــآمـــتے ?روزے کـــ?ـ:]زمـــــیــــن ?زیـــــر پاعام:]?
صــــقـــفہ??بآلــــآ ?ســـــرمـــ شـــــہ*-*???


:]اونـــــے کــــ روانــــــیہ مـــــنــــم:]??کـــــ بــــ طـــو دلـــــ بـــــصتــــــم:]] یـــــــادمـــ دادے:] بـــــ کــــســـۍ دلـــ نــــبنــدم:] نـــآدیـــآیی جید:]متولـــد شـــد:]ایــــن نادیآ:]تخـــمی طــــر از:]هر رو و.… دیـــہ هیـــچے بآصــــش ;]مـــهـــم نی;]ی ژورایی:!)منو کُـــــشتۍ:]:]قلبمــ←??
دلــم:]←‌? شکصته:]هع
مغز←معریض:)?
خاطراتت;]←میگاع مــنو?
اژکآمــ←میگاعت?
لباص:]تنم←صفیــد*-*?
عاعنگه رو پخش:]←مـــهرابــ?
چشام:]←بضته?
:]…:[انقـ:/ زخـــمــ ?خوردمـــ زنـــدگـــیـــم:]مزده بتادین میده:[
دآصـــتان تو ادامه داره… :]ولی داستان م اخراشه^-^

:]عــــآرزوو =مـــ?ـــ?ــرگـ?ـــ*-*????
:]عاجوهـاااامـــ:]کســـی چپ نیگاشون کنه میگامش:[

گلیم:]دنیامی عاجی دوصت دارم ∞??
فرنازم*-*عجقه همیشگی نادی:]?
نیلوم:]دوصت دارعم?
یاعزیم:]خرگوش کونیی م?
عزلم:]*-*کاص خل ترین ط دنیا:]مرامتو حاجی?
نــفزم;]نفس م?
:[مرمر خُداے مغروری;/?
زری*-*ژیگر م?
:]ضیلیم خوشل مع*-*?
مختاب:[داخطرم?
?[بخارم*-*عیچ وق فراموشت نمیکنم:[جات اینجاص←♥∞
:]داشام ?
ارمی=[?
داش فعرید:[?
مانی ;[?
ممد:/ پاصرم ممه ندادیا?
اونوری ممد:[?
مخیار:[[[[[[:/ مثه اجیش ک منم ژیگره خخ?
رامان:/?
nadiyammm

nadiyammm

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

خسروان- میدان حسن حسینی- خیابان حبیب اله- پلاک 58