سطح 14

9200 امتیاز


بیوگرافی


وقتی _دستت _به ماه_ نمیرسع _ مجبوری _عاشق_ تیر_ چراغ _برق_ بشیع _....:-) :-) ¶


من یه ادم تک پرم درخواست دادی ممنون. ندادی میشیع فراموش.((:-)


از _ارتفاع_می ترسع _میخواد_ بشع _
عم سطح _ما_
همیشه گفتم تاج سرمی تا بفهمی شاه
کیه :-) ¶{} ّ
nliooksa

nliooksa

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

خسروان- میدان حسن حسینی- خیابان حبیب اله- پلاک 58