سطح 4

400 امتیاز


بیوگرافی


زیبایی ارزشی ندارد. دائمی نیست
اگر زشت باشید بسیار خوشبخت‌اید!
زیرا اگر مردم دوست‌تان داشته باشند
می‌دانید برای چیز دیگریست
saeeeeee24

saeeeeee24

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

خسروان- میدان حسن حسینی- خیابان حبیب اله- پلاک 58