سطح 7

1900 امتیاز


بیوگرافی


فکر کن دخترا برن جبهه:
نیلوفر اون پسروبکش....
نه خوشگله گناه داره?
سارا اون خشاب هارا پر کن
وایستا لاکم خشک شه !
نازنین پس چرا شلیک نمیکنی؟
بزار موهامو ببندم!
مریم فردا میریم خط مقدم..
ای وای من چی بپوشم
sarisa

sarisa

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

خسروان- میدان حسن حسینی- خیابان حبیب اله- پلاک 58