سطح 14

9200 امتیاز


بیوگرافی


شخصیت منو با برخوردم اشتباه نگیر
شخصیت من اونمیم که هستم ...
و اما برخوردم بستگی به تو داره ...???
sarrraaa

sarrraaa

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

خسروان- میدان حسن حسینی- خیابان حبیب اله- پلاک 58