سطح 7

1900 امتیاز


بیوگرافی


من با همه مهربونم
آزاری ام به هیچ کس نمیرسونم
اما هرکی با من در افتاد دهنمو باز میکنم......
shabad

shabad

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

خسروان- میدان حسن حسینی- خیابان حبیب اله- پلاک 58