سطح 10

4300 امتیاز


بیوگرافی


مـــــغــــــــــــرور بـــاش
نزار ازت سو استفاده بشه
تــــــــــــــــــک پــــــــــر باش
طوری که ارزوی خیلیا باشی
shah.....pari

shah.....pari

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

خسروان- میدان حسن حسینی- خیابان حبیب اله- پلاک 58