سطح 16

13000 امتیاز


بیوگرافی


یکی یکیو خیلی دوست داره یکی هالیش نیست عشق چیه
خودت میدونی که عشق حالیت نیست
ولی تو خوب عاشقی
غرور مرد خیلی خوب
دخترا نباید با دونفر چت کنند
یادت باش چی گفتم
xxxyyyyyxxxxx

xxxyyyyyxxxxx

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

خسروان- میدان حسن حسینی- خیابان حبیب اله- پلاک 58