سطح 25

91000 امتیاز


بیوگرافی


عزیز و یکی یدونه من?zahra.Z.B❤?⚘

دنیاااااام??❤?abbasmohammadi

داداش گلم??? choke_mohala

دخـے . {تهران}


تـکـ پـرم بـا هـر خـرے نـمـیـپـرم?،، فقط با (?)?،،


1397/7/22
1397/8/3

هـر کـے مـا رو خـواسـت خـودشـ مـیـاد????


دنـیـامـے(?) خـیـلــے خـیـلــے دوسـت دارم (?)


بـہ سـلـامـتـے کـسـے کـہ مـرامـش طـلـاسـت و گـاهـے هـم بـہ فـکـر مـاست. (?)


در حـسـرت دیـدار تـو آواره تـریـنـم (?)


{سـیـگـارے کـہ دسـتـمـہ♊تـصـویـر دَردَمہ⁦
{فـنـدکے کـہ جـیـبـمـہ♊هـمـہ چـیـزَمـہ
{دودش حـرفـمـہ♊ سـرفـهہهـاش اشـکـمـہ
{ایـن مـنـم کـہ مـیـسـوزم♊سـیـگـار بـَسـتَـمـہ
ZaHrAاز آدمای این شهر بیزارم چون با یکیشون خاطره دارم(?)


❁شما یه آدمـــِـــــــــــ ⇙⇙⇙  HOT  دورُ بَریاتـــــــــــــ همه⇙⇙⇙  LAT  فازِتَمـــــــ گیریم که⇙⇙⇙  QAT  مامـــــــ نمیرسیم به⇙⇙⇙  PAT  فیلمــِ خوبی بود√هـــــه√⇙⇙⇙  CUT  بازی تمامـــــ،کیشــــــــــُ⇙⇙⇙  ❁MAT


کنــارت هستند ؛ تا کی !؟
تا وقتـــی که به تو احتــیاج دارند . . .
از پیشــت میروند یک روز ؛ کدام روز ؟!
وقتی کســی جایت آمد . . .
دوستت دارند ؛ تا چه موقع !؟
تا موقعی که کسی دیگر را برای دوســت داشـتن پیــدا کنـند . . .
میگویــند : عاشــقت هسـتند برای همیشه نه . . .
فقط تا وقتی که نوبت بازی با تو تمام بشود !
و این است بازی باهــم بودن . . .


آیدی من تو کوئیز آو کینگز
z.m...joon
و تو اینستاگرام
torkamanii9876
خوشحال میشم تو کوئیز با هم رقابت کنیم و تو اینستاگرام فالو کنید✌?
zahra...z.t.k

zahra...z.t.k

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

خسروان- میدان حسن حسینی- خیابان حبیب اله- پلاک 58