سطح 20

27700 امتیاز


بیوگرافی


هوعف
از صبح تا حالا منتظرم
آدم نگران میشه زهرا 💔
دارم میمیرم از نگرانی
اه
ینی پنج دقیقه وقت نداشتی بیای بیوت بنویسی خوبم فقط همین
باشه دستت دردنکنه
乙卂卄尺卂
‏حواست هست که دلم یه جایی بین
خنده هات و چشات جام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ۅنده🌙🌙🌔
┄┅∞👭∞┅┄
‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌دُورَم پُرِه وَلی مَن قُفلی زَدَم فَقَط رُو -[طُ]-💋🖇💕🍭

مثلن ب آسمون بگم 🌈
نگرد ...🚫
خودم میخوام دورش بگردم 💞🖇

🅉🄰🄷🅁🄰🌙💜•‌ ‎ ‌ ‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
zahramamirali

zahramamirali

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

خسروان- میدان حسن حسینی- خیابان حبیب اله- پلاک 58